Slide1
Slide2

 

Slide3
Slide4

 

Slide5
Slide6

 

Slide7
Slide8

 

Slide22
Slide23

 

Slide25
Slide29

 

การคำนวณผลประหยัดพลังงานจาก การใช้อีคิวคอน

Slide4

ระดับความสบายที่เท่ากัน ที่อุณหภูมิต่างๆกัน

ระดับความสบายที่ 24C/60%r.h. และ 27C/50%r.h. มีค่าเท่ากัน ดูจากอุณหภูมิน้ำค้างใกล้เคียงกัน

 

ระดับความสบายที่ 24C/60%r.h. และ 27C/50%r.h. มีค่าเท่ากัน ดูจากอุณหภูมิน้ำค้างใกล้เคียงกัน

ในชาร์ททางซ้ายสุด แสดงถึงระดับความสบายที่เท่ากันที่อุณหภูมิต่างกัน ตัวอย่างเช่น ที่อุณหภูมิ 24 องศา ความชื้น 60% เราจะรู้สึกสบายเท่ากับ อุณหภูมิ 27 องศา ความชื้น 50% ทั้งสองจุดนี้แสดงด้วยสีเขียวอ่อน และมีอุณหภูมิน้ำค้าง (Dew point) ใกล้เคียงกัน (15.75 และ 15.69)
 
ในชาร์ทถัดมาทางขวา แสดงถึงขอบเขตความสบาย (Comfort zone) จุดที่แสดงด้วยสีแดงคือการปรับแอร์แบบเดิม จุดที่แสดงด้วยสีเขียวคือการควบคุมด้วยอีคิวคอน จะเห็นว่า จุดเขียว มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่าจุดสีแดง  แต่มีปริมาณความชื้นในอากาศเท่ากัน อีคิวคอนจึงไม่ได้ทำให้แอร์กินไฟมากขึ้นจากการที่ความชื้นสัมพัทธ์ลดลง
 • ความสบาย ไม่สามารถกำหนดด้วยอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว
 • ความสบาย ถูกกำหนดด้วยความชื้นสัมพัทธ์ด้วย
 • ที่อุณหภูมิ 25 องศาเท่ากัน หากความชื้นสูงเราจะรู้สึกร้อน หากต่ำจะรู้สึกหนาว
อีคิวคอน ทำให้แอร์มีความสามารถมากขึ้นในการควบคุมความชื้นได้ต่ำ (ดี) กว่าและคงที่กว่าเดิม ทำให้เราอยู่ในห้องที่อุณหภูมิสูงกว่าเดิมได้อย่่างสบาย อาจเรียกได้ว่า เป็นนิยามใหม่ของความสบายแบบเส้นศูนย์สูตร (Equatorial Comfort) 

โครงการที่ติดตั้งใช้งาน

 • 2a
 • 2b
 • 5a
 • 5b
 • 6
 • 7a
 • 7b
 • 7c
 • 8a
 • 8b
 • 9a
 • 9b
 • 10a
 • 10b